GDPR - policy förhantering av personuppgifter

​GDPR är en ny dataskyddsförordning inom EU som den 25 maj 2018 ersatte den svenska personuppgiftslagen PUL. Den ställer högre krav på hur företag och organisationer hanterar personuppgifter och ger större rättigheter till dig som individ. För oss i Pingstförsamlingen Storuman är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.
 

Denna policy omfattar Pingstförsamlingen Storuman med dess verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för rättelser av fel, information eller synpunkter är:

Pingstförsamlingen Storuman, Skolgatan 28, 923 31  STORUMAN, telefon 076-766 95 68, eller email  filadelfia@pingststoruman.se. 


För att administrera ditt medlemskap lagrar vi dina personuppgifter i vår medlemsmatrikel.
 

De personuppgifter vi lagrar är:

 • Namn
 • Födelsedatum, år/månad/dag
 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-post och telefonnummer
 • Dopdatum och senaste församling


Vi använder dina personuppgifter inom det som kallas ”berättigad verksamhet” d v s:

 • För att administrera vår medlemsmatrikel
 • Vid sammanställning av olika grupper i vår verksamhet
 • För att kontakta dig och skicka ut information
 • När du anmäler dig till ett läger eller en kurs
 • När du ger en gåva via webben
 • Om du medverkar i våra samlingar kan ditt namn pålysas i våra kommunikationskanaler dvs. i våra samlingar, i annonsbladet, på hemsidan och i våra sociala nätverk Instagram och Facebook
 • Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar

 

Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att t ex i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta.

 

Pingstförsamlingen Storuman är en del av en nationell församlingsrörelse/samfund som bland annat ger ut medlemstidningen Pingst.se. Efter överenskommelse inom församlingen kan medlemmars kontaktuppgifter lämnas dit för att du ska få information om vårt gemensamma arbete i Sverige och världen. Anmäl till Pingstförsamlingen Storuman om du inte vill ha medlemstidningen Pingst.nu. I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, ex försäkringar, pensioner, biståndsprojekt behandlas personuppgifter för att fullgöra avtalet.
 

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver för vår verksamhet. Därefter plockas de bort. Om du inte vill finnas kvar i vårt medlemsregister plockar vi bort dina personuppgifter, om de inte krävs för att församlingen ska kunna fullgöra avtal, kontrakt, myndighetskrav etc.

Du har rätt att begära ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig. Vi lämnar ut dessa uppgifter skriftligt inom en månad. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att klaga och om de är felaktiga eller laglig grund saknas begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

För ytterligare information om GDPR
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/