Senior- och dagledigträffar

För dig som är senior och/eller dagledig anordnar vi regelbundet olika träffar. Vanligtvis 1 gång/månaden på tisdagar kl 13.00
Vi fikar, sjunger och har gemenskap tillsammans och emellanåt gästas vi av någon särskild gäst.
Välkommen att komma med!
Se kalendern för aktuell information