Församlingen

Historik

Filadelfiaförsamlingen Pingst Storuman bildades av 17 personer den 7 september 1919 i Barsele och gick då under namnet Salemförsamlingen. En tid därefter byggdes det första kapellet upp av en gammal stuga.

Salemförsamlingens första kapell, byggd av en stuga

 

Med tiden blev kapellet för litet och då byggdes ett rymligare kapell som dessvärre brann ner sommaren 1933 efter ett blixtnedslag

 

 

Församlingen byggde då återigen ett nytt kapell i byn Barsele och det står kvar än i dag och brukas bl.a. till gudstjänster, bönesamlingar och barnverksamhet

 

Till följd av att Storuman har vuxit och blivit kommunens huvudort har också församlingens säte flyttat dit och därmed också bytt namn till Filadelfiaförsamlingen Storuman - idag med tillägget Pingst Storuman.

Våren 1963 började bygget av den nuvarande kyrkolokalen i Storuman med idel mankraft och det stod färdigt i oktober samma år. Ulrik Åslund, dåvarande föreståndare, fick äran att inviga den nya kyrkan i slutet av november.

 

Klicka in på Storumansajten om ni vill se fler bilder.