Vår tro

 

Filadelfiaförsamlingen Pingst Storuman är en del av den världsvida pingströrelsen. Vi är med i riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan (Pingst FFS) och ställer oss bakom deras formulering vad det gäller troslära.

Klicka här att läsa vidare om Pingst FFS troslära

Vi tillhör ett större sammanhang i Pingströrelsen men som lokal församling har vi suveränitet och ytterst är det i vår egen församling som tron formas.

Vår tro vilar på de klassiska trosbekännelserna; den Apostoliska och den Niceno – konstantinopolitanska

Vi bekänner oss till en tro på en treening Gud; Fadern, Sonen och den Helige Anden. Vi tror att Jesus är Guds son och att han föddes av jungrun Maria som människa för att rädda den här världen undan Guds dom. Bibeln säger att syndens lön är döden men att Guds gåva är evigt liv (Romarbrevet kapitel 6 vers 23) och därför tror vi att Jesus, av fri vilja, dog för varje människas skull för att betala priset för oss att bli frikända i Guds domstol. Vi tror att Jesus uppstod till livet igen och att han lever idag och en gång kommer tillbaka till jorden för att etablera sitt fridsrike.

Vi tror att varje människa, oavsett erfarenheter, bakgrund och kunskap kan och får ta emot Guds gåva, det eviga livet, och att varje människa har rätt att få Guds förlåtelse för sina synder om man erkänner sin synd och vill ta emot det Gud ger.

Jesus säger själv i Johannesevangeliets tredje kapitel:

För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.